STUTERI MICKS  uppfödning av                    Welsh Mountain ponny

 

ROSINIC KATE 36 - 03 - 8325

WSB 132632 STBNR 36 - 0614 

e. Twynblanant Glyndwr WSB 45812 ( e. Dyfed Geraint 20890 u. Wynswood Syniad 81037)

u. Pendock Ribbon WSB 104426 (e. Bengad Dragon Arum 27358 u. Pendock Muslin 66092)

Kate är visad på uställning med BIR, Res Senior Champion på Riks, Premierad G1, Premierad med A

ett flertal Guld och upp till 42 p med bla 9:a på typ, huvud hals och bål och på traven

Föl

2007 Hingst, Micks Knaster hingst e. Linners Nimbus

2008 Sto, Micks Kalejdra sto e. Linners Nimbus

2012 Sto,  Micks Kru-Ellen sto e. Criccieth Aron, avelsdiplom 

2013 Sto, Micks Aronis K e. Criccieth Aron, införd i kvalitetsboken med 39p

2014 Sto, Micks Kinza e. Forlan Honey Supreme, visad med flera guld

2015 kastat

2018 Sto, Micks Hello Kitty e. Forlan Honey Supreme

 

Kate och Kru-Ellen sommaren 2012

kort taget mars 2011

mars 2011

mars 2011

mars 2011

kort från augusti 2009

Kate på Riks Hon blev Reserv Senior Champion och Res Supreme Sec A

foto Maria Carlsson

Kate som 2 åring